Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Loyall ICT Group zijn de NEDERLAND ICT Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden treft u hierbij aan.

Algemene voorwaarden